Makaleler

 • Avşar 2018

  A.O. Avşar, Yazılıkaya/Midas Vadisi Koruma/Onarım Önerisi (Rapor), 2018. 

   

  Ayday- Göktan 1990

  C. Ayday- R. M., Göktan, “A Preliminary Engineering Geology Study Directed To The Conservation Of Midas Monument”, International Earth Sciences Congress On Aegean Regions, Vol:1, (Edit. M.Y. Savaşcın-A.H.Eronat), İzmir, 1990, s. 102-108.

   

 • Ayday- Göktan 1993

  C. Ayday- R. M., Göktan, “Yazılıkaya (Midas) Anıtı Civarında Gözlenen Kaya Blok Devrilme Ve Kayma Mekanizmaları”, Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 8, (Edit. Tuncay Ercan-Sefer Örçen), Ankara, 1993, s.155-159.

   
 • Berndt 1998

  S. E. Berndt, “ Phrygian Rock – Cult Façades: A Study of the Function The So- Called Shaft Monument”, Anatolian Studies, 48, 1998, 87- 112.

   
 • Çambel 1943

  H. Çambel, “Pişmiş Kale Kazısı”, Türk Tarih Kongresi, III, Ankara, 1943, 586- 587.

   
 • Çambel 1952

  H. Çambel, “Frikya’da, Midas Şehri Yanında Bulunan Prehistorik Mezar”, Türk Tarih Kongresi, Sayı: IV, TTK Basımevi, Ankara, 1952, s. 228–229.

   
 • Gabriel 1952

  A. Gabriel, “ Frigya’da Midas Şehri Kazıları”, Türk Tarih Kongresi, IV, Ankara, 1952, 225- 228.

   
 • Haspels 1948

  C.H.E. Haspels, “Phrygia’da Midas’ın Kentinde Yapılan Kazılar”, Belleten, Sayı: III, TTK Basımevi, Ankara, 1948, s. 535-537.

   
 • Haspels 1981

  C. H. E. Haspels, “ Midas Şehri, Kazısı”, Belleten, XLV, 1981, 1- 5.

   
 • Huxley 1959

  G. Huxley, “ Titles of Midas”, GrRomByzSt, 2 /2 1959, s. 85- 99.

   
 • Özçatal 1993

  M. F. Özçatal, “ Gerdekkaya ve Yazılıkaya’da 1991 Yılı Çalışmaları”, III. Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara, s. 419- 439.

   
 • Polat 2010

  R. T. Polat, “ Yeni Buluntular Işığında Phryg Kaya Altarları ve Bir Tipoloji Önerisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,10, 1, 2010, s. 203- 222.

   

  Polat 2017

  R. T. Polat, “ Phryg Ana Tanrıçasının Görsel Betimleri”, ARKHE, Mersin, 2017, İstanbul, s. 99- 110.

   

  Polat 2018

  R. T. Polat, “ Yazılıkaya/Midas Vadisi Akpara Kaya Mezarları”, OLBA XXVI, Mersin, 2018, s. 261- 284.

   

  T. Polat-Polat 2018

  R. T. Polat-Y. Polat, "Eskişehir İli Yazılıkaya/Midas Vadisi Araştırmaları", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, no:44, s. 49-55.

   

  Polat 2019

  R. T. Polat, “ Frig Vadisi Derine Daha Derine”, ATLAS, Aylık Coğrafya Dergisi,Ocak Sayısı, 2019, s. 73.

   

 • Polat– Altan 2012

  Y. Polat– M. Altan, “Yazılıkaya-Midas Vadisi’nde Yer Alan Kalelerin Konumsal İlişkilerinin 2 ve 3 Boyutlu Modellenmesi” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12,1, 2012, s.131- 142

   
 • Sivas 2003

  T. T. Sivas, “Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar İlleri 2001 Yılı Yüzey Araştırması”, 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, Ankara, s. 285- 299.

   
 • Sivas 2004

  T. T. Sivas, “ 2002 Yılı Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar İlleri Yüzey Araştırması”, 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II, Ankara, 2004, 155- 166.

   
 • Sivas 2007

  T. T. Sivas, “ Batı Frigya’da Frig Yerleşmeleri ve Kaya Anıtlarının Araştırılması”, T.T. Sivas– H. Sivas (Ed), Friglerin Gizemli Uygarlığı, İstanbul, 2007, 77- 92.

   
 • Sivas 2009

  T. T. Sivas, “ Frig Vadileri’nden Günümüze Kalan Frig İzleri”, T. T. Sivas – Hakan Sivas (Ed.), Frig Vadileri, Eskişehir, 2009, s. 16-53.

   
 • Sivas 2012

  T. Sivas , “Frig Vadileri ve Kutsal Yazılıkaya- Midas Kenti” T. T. Sivas – Hakan Sivas (Ed.),Frigler, Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde, İstanbul, 2012, s. 112-159.

Galeri

  Görsel Bulunmamaktadır.

2017 © Yüzey Araştırmaları - Tüm hakları saklıdır.