Tezler

Kortanoğlu 2006                  R. E. Kortanoğlu, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Dağlık

                                             Phrygia Bölgesi Kaya Mezarları, İstanbul Üniversitesi Sosyal

                                             Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul.

 

Polat 2008                            Y. Polat, MÖ IV. Binyıl- MÖ I. Binyıl Arasında Dağlık Phrygia

                                             Bölgesinde Yerleşim Modelleri, Anadolu Üniversitesi Sosyal

                                             Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

                                             Eskişehir. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2008/552979.pdf

 

Sivas 1997                           T. T. Sivas, Eskişehir-Afyonkarahisar- Kütahya İl Sınırları

                                             İçindeki Phryg Kaya Anıtları, İstanbul Üniversitesi Sosyal

                                             Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul.

 

Sözmen 2000                       B. Sözmen, Midas Anıtındaki (Eskişehir- Türkiye) Yazılıkaya

                                             Tüflerinin Bozunma Mekanizmasının İncelenmesi, Orta Doğu

                                             Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış

                                             Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 

 

Tamsü 2004                         R. Tamsü, Phryg Kaya Altarları, (Eskişehir- Afyon-Kütahya İlleri

                                             Yüzey Araştırması Işığında), Anadolu Üniversitesi Sosyal

                                             Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

                                             Eskişehir, 2004. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2004/247311.pdf

Galeri

    Görsel Bulunmamaktadır.

2017 © Yüzey Araştırmaları - Tüm hakları saklıdır.