Tezler

 

B. Sözmen, Midas Anıtındaki (Eskişehir- Türkiye) YazılıkayaTüflerinin Bozunma Mekanizmasının İncelenmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2000.

 

 

N. Kanbur, Yeni Araştırmalarla Yazılıkaya/Midas Vadisi Seramiklerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2019.

 

 

R. E. Kortanoğlu, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Dağlık Phrygia Bölgesi Kaya Mezarları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul, 2006.

 

 

R. Tamsü, Phryg Kaya Altarları, (Eskişehir- Afyon-Kütahya İlleri Yüzey Araştırması Işığında), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2004. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2004/247311.pdf 

 

 

T. T. Sivas, Eskişehir-Afyonkarahisar- Kütahya İl Sınırları İçindeki Phryg Kaya Anıtları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul, 1997.

 

 

Y. Polat, MÖ IV. Binyıl- MÖ I. Binyıl Arasında Dağlık Phrygia Bölgesinde Yerleşim Modelleri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2008. http://libra.anadolu.edu.tr/tezler/2008/552979.pdf

 

 

 

 

 

 

Galeri

    Görsel Bulunmamaktadır.

2017 © Yüzey Araştırmaları - Tüm hakları saklıdır.